Bestyrelse

Nikolaj Nilsson

Nikolaj Nilsson

Formand

Alder: 22
Daglig beskæftigelse: Idrætsstuderende

Tid på Gerlev: 2014-2016

Nikolaj Nilsson

Formand

Emma Elizabeth Højgaard

Emma Elizabeth Højgaard

Kassér

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Medicinstuderende

Tid på Gerlev: 2015

Emma Elizabeth Højgaard

Kassér

Mads Friislund

Mads Friislund

IT-ansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Studere integreret design

Tid på Gerlev: 2016-2017

Mads Friislund

IT-ansvarlig

Sidsel Dan Hull

Sidsel Dan Hull

By-Gruppe-ansvarlig

Alder: 24
Daglig beskæftigelse: Folkesundheds-studerende

Tid på Gerlev: 2015

Sidsel Dan Hull

By-Gruppe-ansvarlig

Julie Hansen

Julie Hansen

Glimt-ansvarlig

Alder: 22
Daglig beskæftigelse: Pædagogstuderende

Tid på Gerlev: 2016-2017

Julie Hansen

Glimt-ansvarlig

Hvem er vi?

Elevforeningens bestyrelse består af ni gamle elever fra forskellige årgange, heraf to årgangs-repræsentanter fra det senest afsluttede forårsophold.
Medlemmerne vælges på elevforeningens årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med Gammel Elevweekenden i maj. Så hvis DU kunne tænke dig at være med i bestyrelsen er det her du stiller op.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen mødes på skolen ca. otte weekender om året – typisk fra fredag aften til søndag eftermiddag.
Arbejdet i elevforeningens bestyrelse er på frivillig basis, men bestyrelsesmedlemmerne får dækket deres udgifter til transport samt mulighed for at nyde gerlev’s dejlige omgivelser, forplejning og stemning.

Elevforeningens bestyrelse vil med sit arbejde forsøge at øge kendskabet til Gerlev Idrætshøjskole og fastholde kontakten mellem gamle elever, nuværende elever, personale og ledelse.

Derfor består arbejdsopgaverne hovedsageligt af:

  • at fungere som bindeled mellem gamle elever, nuværende elever og skolen
  • at afholde events for elevforeningens medlemmer
    – herunder elevmødet (Gammel Elevweekenden) i maj
  • at opdaterer www.elevforeningen.dk
  • i samarbejde med skolen at udbrede kendskabet til skolen og dens virke
  • i samarbejde med skolen at udsende årsskriftet Glimt til foreningens medlemmer
  • at arbejde med, hvad foreningens medlemmer i øvrigt finder formålstjenligt for opfyldelse af ovenstående punkter