Bestyrelse

Line Krægpøth

Line Krægpøth

Formand

Alder: 28
Daglig beskæftigelse: Kand. stud. Idrætsvidenskab

Tid på Gerlev: 2014-201

Line Krægpøth

Formand

Frederikke L. Berg

Frederikke L. Berg

Næstformand

Alder: 24
Daglig beskæftigelse: Læser til Produktionsingeniør

Tid på Gerlev: 2016

Frederikke L. Berg

Næstformand

Mads Friislund

Mads Friislund

IT-ansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Studere integreret design

Tid på Gerlev: 2016-2017

Mads Friislund

IT-ansvarlig

Julie Hansen

Julie Hansen

Kasserer & Glimtansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Markedsføringsøkonomi-studerende

Tid på Gerlev: 20

Julie Hansen

Kasserer & Glimtansvarlig

Rask Wanscher

Rask Wanscher

IT-ansvarlig & næstekasserer

Alder: 22
Daglig beskæftigelse: Uddannelsesvidenskab-studerende

Tid på Gerlev: 2019

Rask Wanscher

IT-ansvarlig & næstekasserer

Line V. Hansen

Line V. Hansen

Bygruppe-ansvarlig

Alder: 22
Daglig beskæftigelse: Arbejder

Tid på Gerlev: 2017-2019

Line V. Hansen

Bygruppe-ansvarlig

Thorleif Høj Nissen

Thorleif Høj Nissen

Bygruppe-ansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Idræt og Sundhed-studerende

Tid på Gerlev: 2017-201

Thorleif Høj Nissen

Bygruppe-ansvarlig

Jesper Larsen

Jesper Larsen

Bygruppe-ansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Studerende

Tid på Gerlev: 2018

Jesper Larsen

Bygruppe-ansvarlig

Sune Kjeldsen

Sune Kjeldsen

Bygruppe-ansvarlig

Alder: 23
Daglig beskæftigelse: Antropologi-studerende

Tid på Gerlev: 2016

Sune Kjeldsen

Bygruppe-ansvarlig

Hvem er vi?

Elevforeningens bestyrelse består af ni gamle elever fra forskellige årgange, heraf to årgangs-repræsentanter fra det senest afsluttede forårsophold.
Medlemmerne vælges på elevforeningens årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med Gammel Elevweekenden i maj. Så hvis DU kunne tænke dig at være med i bestyrelsen er det her du stiller op.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen mødes på skolen ca. otte weekender om året – typisk fra fredag aften til søndag eftermiddag.
Arbejdet i elevforeningens bestyrelse er på frivillig basis, men bestyrelsesmedlemmerne får dækket deres udgifter til transport samt mulighed for at nyde gerlev’s dejlige omgivelser, forplejning og stemning.

Elevforeningens bestyrelse vil med sit arbejde forsøge at øge kendskabet til Gerlev Idrætshøjskole og fastholde kontakten mellem gamle elever, nuværende elever, personale og ledelse.

Derfor består arbejdsopgaverne hovedsageligt af:

  • at fungere som bindeled mellem gamle elever, nuværende elever og skolen
  • at afholde events for elevforeningens medlemmer
    – herunder elevmødet (Gammel Elevweekenden) i maj
  • at opdaterer www.elevforeningen.dk
  • i samarbejde med skolen at udbrede kendskabet til skolen og dens virke
  • i samarbejde med skolen at udsende årsskriftet Glimt til foreningens medlemmer
  • at arbejde med, hvad foreningens medlemmer i øvrigt finder formålstjenligt for opfyldelse af ovenstående punkter