Vision, mission og værdier

VISION

Elevforeningens vision er at skabe aktivitet, synlighed og legitimitet af foreningens arbejde for nuværende og tidligere elever såvel som potentielt kommende elever. Dermed ønsker foreningen at kunne bidrage til en øget opmærksomhed omkring Gerlev Idrætshøjskole, og derigennem bidrage til skolens opretholdelse. Elevforeningen skal være en stærk og voksende forening med en solid drift og organisering, som danner grundlaget for skabelse og opretholdelse af Gerlev fællesskabet. Derfor arbejdes der ligeledes for, at der skabes en kultur, som fordrer, at det er en naturlig følge at støtte Elevforeningen efter éns ophold på Gerlev Idrætshøjskole.

MISSION

Elevforeningens mission er at skabe attraktive aktiviteter for og med medlemmerne. Det skal give mulighed for fastholdelse af gamle samt skabelse af nye relationer på tværs af årgange, som tilsammen danner grundlaget for en stærk og voksende forening. 

Elevforeningen vil, i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole, arbejde for at skabe de bedste rammer for frivilligt engagement, herunder understøtte med midler og ressourcer, der danner grobund for inkluderende Gerlev fællesskaber.

VÆRDIER

Elevforeningen er bygget på samt skal drives af frivillighed, engagement og åbenhed. Således kan det enkelte medlem mærke, at man har indflydelse på samt gør en forskel for fællesskabet, uagtet om man tager del i det sociale eller deltager aktivt i foreningens arbejde.