Vision, mission og værdier

VISION


Elevforeningens Bestyrelses vision er at skabe klarhed, synlighed og legitimitet af elevforeningen og dennes arbejde for nuværende og tidligere elever såvel som potentielt kommende elever, hvormed vi ønsker at kunne bidrage til en øget opmærksomhed omkring Gerlev Idrætshøjskole og dermed kunne bidrage til skolens opretholdelse. Elevforeningen skal være en stærk og voksende forening med en solid drift og organisering, som danner grundlaget for skabelse og opretholdelse af Gerlev fællesskabet. Derfor arbejder vi i Bestyrelsen ligeledes for, at der skabes en kultur, som fordrer, at det er en naturlig forlængelse af éns ophold på Gerlev Idrætshøjskole, at man bliver medlem af Elevforeningen.

MISSION


Elevforeningens Bestyrelses mission er at skabe attraktive tilbud for medlemmer, der giver mulighed for fastholdelse af gamle samt skabelse af nye relationer, som tilsammen danner grundlaget for en stærk og voksende forening. Elevforeningens Bestyrelse vil arbejde for at skabe indsigt i Bestyrelsens arbejde og særligt konkretisere og eksplicitere, hvad medlemmer af foreningen kan forvente af medlemskabet og Bestyrelsen.

VÆRDIER


Elevforeningen er bygget på samt skal drives af lyst, engagement og åbenhed, således det enkelte medlem kan mærke, at man har indflydelse på samt gør en forskel for fællesskabet, uagtet man tager del i det sociale eller deltager aktivt i foreningens frivillige arbejde.